[][][]... کلبه چوبی ...[][][]

 

+نوشته شده در پنج شنبه 25 خرداد 1398برچسب:,ساعت20:13توسط mahsa & morvarid‏ | |

میانــِــ عاشِقـــانهـ هایَمــ قـــَدَم نَزَنــــ !

اینــــ جـــا اینـ ــــ نِوِشـــتِه ها ، آنـــ قـَـــدر بارانیـــ اَنـــد

کِه می تَرســمــــ تَمــــامِ لَحظه هایَتـــ خیــســــ شَوَنـــد...!

+نوشته شده در شنبه 1 تير 1392برچسب:,ساعت18:0توسط mahsa & morvarid‏ | |

کــاشـــ تــویـــِ ایــن جـــــاده یهـ تابلـــــــــو نَصــبــــــ میکَــردَنــــد


واســِه دلخُــوشــیمــ...!!


"" تـــُــــو ""


دُو کیــــ
لومـِــــــــتر...!


براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

پ.ن.بدون تو دلم نمی خواد برم سفر..

+نوشته شده در شنبه 1 تير 1392برچسب:,ساعت18:0توسط mahsa & morvarid‏ | |

 

 
کـَــــفـشهآیـــم کِه جـُـفـــت مـــیشوَد
دِلــَـم هـَـوآی رَفـــتن میکــُــــنَـد
کــــودَکآنـِـه بـــــیقرآرِ تــو میـــشوَم

بـــی آنــکه فِـــــکر کـُـنم دِلتـَـنگمـــ هــَـســـتی یا نـَـه؟

 

+نوشته شده در شنبه 1 تير 1392برچسب:,ساعت17:58توسط mahsa & morvarid‏ | |

لبخند بزن

عكاس مدام اين جمله را تكرار مي كند

اصلا برايش مهم نيست كه در وجودت

حتي يك بهانه براي لبخند نيست ...

 

+نوشته شده در شنبه 1 تير 1392برچسب:,ساعت17:58توسط mahsa & morvarid‏ | |

آهای ِ روزگار !!

برایم مشخـــص کن

این سال کــدام سازت را کوک کــرده ایی تا برایم بزنـــی

می خواهـــم رقصــم را با سازت

هماهنگ کنم


+نوشته شده در شنبه 1 تير 1392برچسب:,ساعت17:57توسط mahsa & morvarid‏ | |

 

دلتنگی چه حس بدی است….
تنهایی چه حس بدی است
کاش…پاره ای ابر میشدم
دلم مهربانی می بارید
کاش نگاهم شرار نور میشد
اشتی میدادش
و
که دوست داشتن چه کلام کاملی است
و
من…چقدر دلم تنگ دوست داشتن تو است!

+نوشته شده در شنبه 1 تير 1392برچسب:,ساعت17:54توسط mahsa & morvarid‏ | |


هــــی فلانـــــــــــــــــــــــــــــ
 
احساس است!
 
مزرعــــه که نیست
 هـــــی شخـــمش میـــــزنی لعنتــــــی..!
 
azadupload.com-13476275451.jpg

+نوشته شده در پنج شنبه 23 خرداد 1392برچسب:,ساعت18:16توسط mahsa & morvarid‏ | |

فـرهنـگ لـغـتهــا
نـیـاز بـه ویــرایــش دارند
بـرای مـعنی دلـتـنـگی
احتیـاج بــه ایــنهــمـه کـلمه نــیـســت,
دلتنـگی یــعنـــی
تـــو . . .

+نوشته شده در یک شنبه 12 خرداد 1392برچسب:,ساعت12:41توسط mahsa & morvarid‏ | |


کاش دهخدا می دانست
دلتنگی …
اشک ….
فاصله ….
بی وفایی….
تعریفش فقط دو حرف است تـــو

 

+نوشته شده در یک شنبه 12 خرداد 1392برچسب:,ساعت12:41توسط mahsa & morvarid‏ | |